Stavy prasat jsou opět o něco nižší

Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu ke konci prvního pololetí se již současná krize projevuje na stavech prasat. Ve srovnání s koncem loňského roku se počet prasat celkem snížil o 1,4%na 1,52 milionu kusů. Mnohem důležitější ale je vývoj v oblasti zvířat zapojených do reprodukce. Prasnic ubyla téměř 3 % (90 tis. kusů) a zapuštěných prasniček dokonce 6,3 %.

To se samozřejmě projevuje v produkci selat. V porovnání s koncem roku je nyní ve stájích o 8% méně selat. Nejistotu doby dokresluje také statistika počtu nezapuštěných prasniček. To je totiž jediná kategorie, kde počty výrazně rostou (+10,5%). Chovatelé evidentně zvažují, zda prasničky zapouštět a pokračovat v produkci, nebo ji naopak utlumit.

Kompletní statistiky najdete na https://www.czso.cz/...

Zdroj: ČSÚ