Velká změna v chovu prasat

To, že klasickým porodním kotcům zvoní hrana, je jisté. Zatím se však neví, kdy dojde ke změně, ani jak přesně budou nové porodny vypadat. Jediné, co je v tomto okamžiku jisté je, že se Evropská komise zavázala, že do roku 2027 připraví legislativu, která klecový chov úplně zakáže.

Myšlenka na porodny s volným ustájením není v žádném případě nová. Mnohé země už podobnou změnou prošly. Jejich zkušenosti ale ukazují, jak může být celý proces ošidný. Jedním z negativních příkladů je Švédsko, kde zákaz porodních kotců platí již léta. Přinesl s sebou bohužel prudký pokles domácí produkce. Zatímco v roce 1990 chovalo prasata 14 000 podniků, dnes je to již jen tisíc. Celý pokles nejde samozřejmě jen na konto zákazu klecí, ale všeobecně extrémnímu přístupu k welfare, který se v severských zemích praktikuje.

Na druhé straně podle zkušeností chovatelů přinese změna i dobré stránky. Pokud jsou prasnice fixovány alespoň v prvním týdnu po porodu, daří se mortalitu udržet na rozumné úrovni (i když vyšší než u klasických porodních kotců), ale selata jsou při odstavu těžší a aktivnější.

Asi nejčastějším omylem při přechodu na volné porodní kotce je to, že stačí stavební úpravy. Ty jsou samy o sobě sice nejdražším bodem změny, ale samy o sobě nestačí. Změna managementu a přístupu lidí je přinejmenším stejně důležitá.

Zdroj: Free Farrowing Workshop 2021