Příliš brzy na ukončení krácení ocásků

Tlak na welfare ze strany politiků a veřejnosti se neustále zvyšuje. Proti tomu ale stojí názory podložené reálnými fakty, které ukazují, že ve většině případů není zvýšení welfare jednoduchou, ani levnou záležitostí.

Příkladem může být zákaz krácení ocásků, který už v Evropě platí několik let. Chovatel by neměl rutinně krátit ocásky. Povoleno je to jen v případě, že doloží, že nezkrácené ocásky způsobují na farmě vážné problémy. V Nizozemí, které je tradičně jednou ze zemí, kde je na welfare pohlíženo nejpřísněji, proto proběhla studie, kterou hodnotila komise složená ze zástupců ministerstva, univerzit, chovatelů, krmivářů i veterinářů. Taková šíře hodnotitelů měla zajistit objektivitu a nezávislost výsledků.

Závěr zřejmě nepřekvapí nikoho z chovatelů. Komise konstatovala, že na ukončení krácení ocásků je příliš brzy. Pokud by k němu došlo v tomto okamžiku bez jakýchkoli doprovodných opatření, mohlo by to welfare zvířat a jejich zdravotní stav naopak zhoršit. Závěry studie doporučují před plošným zákazem lépe prostudovat chování zvířat a dopady takového kroku. Zároveň uvádí, že bez výrazné finanční pomoci, nebo bez podstatného zvýšení cen prasat není možné takový krok v praxi realizovat.

Zdroj: Wageningen University