Jak uplatňovat mzdové náklady v dotacích na ozdravení

V letošním roce je poprvé možno mezi náklady uplatňované na 8.F.d. zahrnout i mzdy vlastních zaměstnanců. Jako při každém "poprvé" se objevují nejasnosti ještě zvětšené tím, že v průběhu roku došlo ke změně legislativy v mzdové oblasti. Jak tedy tyto náklady uplatnit?

V roce 2020 existovala superhrubá mzda. Proto, při zadávání mzdových nákladů na Portálu farmáře (PF), zadávejte do pole Hrubá mzda údaj o superhrubé mzdě. Pro rok 2021 již byla novelou zákona superhrubá mzda zrušena. Proto uvádějte do kolonky Hrubá mzda součet hrubé mzdy a odvodů za zdravotní a sociální pojištění (jedná se tedy znovu o superhrubou mzdu i když tento pojem je pro rok 2021 zákonem vypuštěn).

Kromě dokladů o nákladech je třeba na Portál farmáře uložit také doklad o tom, že užívaní kanci byli zapsáni ve Státním registru plemeníků. Formulář bude vyvěšen na PF v nejbližších dnech. Není však závazný, a proto je možno využít vlastní doklad, který obsahuje potřebné údaje. Po diskusi se SZIF nabízí Svaz ke stažení vzor formuláře, který bude pro rok 2021 uznáván. http://www.schpcm.cz...

Druhým formulářem, který musí být přiložen, je potvrzení KVS o ukončení ozdravování. Vzhledem k tomu, že formulář musí být potvrzen až po skončení dotačího období, plánuje SZIF jeho zveřejnění až 27.9.2021, aby předešla chybám z minulého roku, kdy část žadatelů měla na dokumentu dřívější datum.

Zdropj: SZIF