Divočáků zřejmě neubude

Letos v listopadu měla začít platit novela mysliveckého zákona, která, mimo jiné, umožňovala státním úředníkům možnost víc regulovat odlov přemnožené zvěře. Po zvládnutí ohniska afrického moru prasat na Zlínsku se o podobnou změnu mysliveckého zákona zasazoval i Svaz chovatelů prasat a další nevládní zemědělské organizace. Přemnožení divočáci a neschopnost státu regulovat jejich stavy je jedním z hlavních důvodů nekontrolovaného šíření AMP Evropou.

Minulý týden však byla senátem schválena novela zákona o invazních druzích rostlin a živočichů, která v podstatě všechny změny mysliveckého zákona ruší. Legislativa, která se týká plánování lovu, se vrací do původního stavu. Novela mysliveckého zákona formou přílepku k zákonu o lesích byla terčem obrovské kritiky. Možná i oprávněně. Přesto je nejvyšší čas, aby se s přemnoženými zvířaty začalo něco dělat. Škody, které způsobují jsou už dnes obrovské. Pokud by však došlo k zavlečení moru, (a to je při současných počtech divočáků prakticky jisté) dostanou se do astronomických výšek.

Doba, která uplynula od vymýcení AMP na Zlínsku, byla úplně promarněna. Změnu legislativy se nepodařilo připravit a počet divočáků v nejbližších letech zůstane beze změn.

-JS-