Hlavním bodem komoditní rady byla pomoc sektoru

Kritická situace v chovu prasat se naprosto pochopitelně stala hlavní náplní komoditní rady pro vepřové maso, která se odehrála v úterý 21. 9. 2021. Zástupci ministerstva zemědělství na ní reagovali na dopis požadující podporu chovatelů prasat. Bylo přislíbeno, že dotace za rok 2021 budou vyplaceny v plné výši. Konkrétně se to týká programů 8.F. a 20.C. Zároveň byla komoditní rada informována o tom, že by SZIF měl do konce roku administrovat žádosti, u kterých nebudou žádné problémy.

Ministerstvo již jedná se SZIF o systému výplat záloh na dotace na ozdravení na začátku příštího roku. Komoditní rada požádala, aby byly zálohy rozšířeny i na programy welfare.

Protože v chovu prasat není notifikován dotační titul na QCZ, není možné realizovat nákup informací od chovatelů. Je nutné dokončit tento titul a požádat o jeho notifikaci. To sice již nebude mít význam pro současnou krizi, ale vytvoří se tím nástroj pro podporu v případě jejího opakování.

Mimo to probíhá renotifikace dotačního titulu na repopulaci stád prasat, který byl přepracován. Momentálně slouží jako pilotní projekt pro převod programů na mnohem jednodušeji administrovatelné sazbové dotace.

Komoditní rada se věnovala i otázce zvyšujícího se nebezpečí zavlečení AMP a požádala o revizi všech opatření, která jsou s tím spojena.

SCHP