Poslední týden na žádosti o dotace na welfare

Již jen poslední dny zbývají na podání žádosti o dotaci na dobré životní podmínky prasat (20.C.) pro rok 2022. SZIF přijímá žádosti prostřednictvím portálu farmáře jen do 30.9.2021. Po tomto termínu již nebude možné doplnit do žádosti žádný nový podprogram, proto doporučujeme požádat o všechny podprogramy, které ve vašem podniku přicházejí v úvahu.

Nový podprogram sice přidat nejde, ale v režimu změnové žádosti je možno přidat další hospodářství. Pokud se tedy chovatel například otevře novou stáj, je ji možné do programu 20.C. dodatečně přidat.

Teprve po skončení příjmu žádostí na příští rok přijde na řadu nahrávání dokladů, které prokazují reálné provádění programu 20.C. v roce 2021. Vše musí být na portál farmáře uloženo nejpozději 31.10.2021.

Zdroj: SCHP