Kalkulačka vylučování fosforu a dusíku na webu

Již letos vstupují v platnost novinky, které přinesla poslední novela IPPC. Přechodné období končí a již hlášení o emisích za letošní rok (které se podává na počátku roku příštího) je třeba připravit podle nových pokynů. Jednou z největších novinek, která se objevuje, je povinnost reportovat množství fosforu a celkového dusíku, který je z chovu vylučován.

Ačkoli poměrně dlouho chyběla jasná pravidla pro tyto výpočty, vydalo nakonec MŽP, na základě tlaku ze strany Svazu chovatelů prasat, metodiky. Pro členy SCHP nabízí Svaz na svých webových stránkách kalkulačku, která veškeré výpočty maximálně zjednodušuje. Po zadání základních parametrů vygeneruje protokol o výpočtu exkrece obou prvků. Aplikaci nejdete na http://www.schpcm.cz...

Ačkoli se nepodařilo dořešit k úplné spokojenosti otázku vylučování fosforu u prasniček, je v metodickém pokynu uvedeno, že v případě, že podnik užívá BAT technologie, nestanovují se žádné další podmínky provozu. Překročení by tedy nemělo činit žádné problémy.

SCHP