PGRLF vyhlásil sazby podpor

Podpůrný garanční a lesnický fond informoval o tom, že základní sazba u programu Zemědělec bude 2%. U mladých zemědělců do 40 let bude tato sazba zvýšena o další 1%. Tyto sazby se týkají žádostí podaných v době od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Dotační program Zemědělec je nastaven jako dotace části úroků z běžného úvěru, který byl otevřen s cílem rozvoje zemědělských prvovýrobců. Podpořeny mohou být úvěry na investice do strojního zařízení a technologického vybavení, výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením, a dalšímu rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Zdroj: PGRLF