Kofinancování se snad zvýší

Prakticky všechny zemědělské nevládní organizace se v uplynulých týdnech pokoušely přesvědčit Ministerstvo zemědělství a potažmo celou vládu, aby navýšila úroveň kofinancování Programu rozvoje venkova. V současnosti přispívá stát k dotacím z PRV 35%. V budoucnu by se podpora měla navýšit až na 65%.

"Při nižším než 65procentním rozpočtu je zřejmé, že by některé intervence nemohly být podpořeny vůbec nebo za velmi omezeného rozpočtu. A jde o podpory nezbytné k rozvoji českého zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a venkovských území." uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Pro chovatele prasat jsou kromě podpory investic podstatné ještě programy na dobré životní podmínky prasat (DŽPZ) a nový program podpory vakcinací, který by měl napomoci se snižováním dávek antibiotik. Jak stávající program DŽPZ, tak nová podpora vakcinací, je zařazena mezi priority ve strategickém dokumentu, který Česko předkládá do Bruselu.

Zdroj: Agris