Změny ve výběrových řízeních mohou pomoci zemědělcům

Státní, příspěvkové a rozpočtové organizace představují v sektoru nákupu potravin poměrně významného hráče, který by nyní mohl tuzemským zemědělcům a potravinářům pomoci. V rámci novely zákona o potravinách totiž došlo i k malé úpravě zákona o zadávání výběrových řízení. Nově je možné mezi podmínky výběrového řízení zařadit požadavek na místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce, a nebo potraviny vyráběné podle certifikovaných schémat kvality. V podmínkách České republiky by tak zadavetl mohl například požadovat, aby byly potraviny vyrobeny v systému jakosti QCZ.

Oproti dřívějšímu stavu jde o výraznou změnu, která dává veřejným zadavatelům do ruky možnost preferovat tuzemské potraviny. Jestli této možnosti využijí a případně v jakém měřítku není zatím jasné. Ustanovení totiž vstoupí v platnost až os 1. ledna 2022.

Zdroj: ePrávo.cz