Chystají se nové rovnice pro klasifikaci

Již řadu let se rovnice pro klasifikaci jatečných prasat neměnily, přestože od začátku byly terčem kritiky za to, že příliš zdůrazňují výšku špeku a naopak podhodnocují hloubku svalu. Navíc k přístrojům FOM, které jsou používány na celé řadě našich jatek, již výrobce neposkytuje servis a nahrazuje je novějšími typy klasifikačních přístrojů. V rámci poslední výzvy Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství (NAZV) byl schválen projekt, který by měl aktualizovat současně platné regresní rovnice a připravit nové pro přístroje, které u nás dosud používány nejsou.

Nejakutnější je situace právě u nástupce klasifikačních přístrojů FOM, ale v rámci projektu by měly pravděpodobně být připraveny i rovnice pro Autofom. Namísto dříve používaného detailního jatečného rozboru, který je velmi časově i finančně náročný, budou do výpočtu zapojeny moderní medicínské postupy. Rovnice budou vypočítávány na základě výsledků počítačové tomografie.

Na projektu se podílí Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno a Výzkumný ústav živočišné výroby.

Zdroj: MZe