Čeští chovatelé dál snižují spotřebu antibiotik

Jednou z velmi pevně zakořeněných pověr je, že je vepřové a drůbeží maso plné antibiotik. Ani výsledky kontrol masa, ani obrovské snížení dávek antibiotik používaných v chovech hospodářských zvířat to nedokáží změnit. Přitom patří Česká republika z pohledu objemu použitých antibiotik mezi evropské premianty. Prakticky všechny země, odkud se k nám dováží maso mají paradoxně mnohem vyšší spotřeby.

Data z České republiky za rok 2020 ukazují, že spotřeba antimikrobik klesla na 56,3 mg/PCU (přepočtené hospodářské zvíře). Ačkoli se celková spotřeba v EU za poslední léta snížila, je Česko stále výrazně pod průměrem 31 evropských zemí (88,94 mg/PCU). V loňském roce sice došlo k přerušení dlouhodobého poklesu, ale dá se předpokládat, že to bylo především díky tomu, že COVID způsobil rozsáhlé personální výpadky v chovu a s tím spojené i zhoršení péče. Letošek se však vrátil k příznivému trendu. Od roku 2008 byl v ČR zaznamenán pokles spotřeby antimikrobik u zvířat o přibližně 50 %.

Zdroj: ÚSKVBL