Ochrana hranic se zesiluje

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství výrazně rozšířila oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Až dosud se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Nyní pokračuje dál podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Její celková rozloha se tak zpětinásobuje.

„Hlavním impulsem k rozšíření oblasti s intenzivním odlovem jsou aktuální případy hlášené z polského vnitrozemí, které svědčí o šíření afrického moru prasat napříč polským územím. Především došlo k prolnutí dosud oddělených oblastí s výskytem AMP na východě a západě Polska.“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Cílem opatření je intenzivní vyhledávání uhynulých kusů a snižování hustoty populace prasat divokých. Motivovat lovce k intenzivnějšímu lovu v této oblasti má zástřelné ve výši 2000 Kč za ulovený kus. K ještě důslednějšímu vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasnému odklízení by mělo přispět zvýšení nálezného na 3000 Kč za kus. Ve zbytku ČR nálezné nadále zůstává na 2000 Kč za divočáka.

Mapu oblasti i s vyznačenými honitbami najdete na https://www.svscr.cz....

Zdroj: SVS