Hrozí zavírání chovů prasat?

Situace v chovech prasat je velmi vyhrocená a všichni chovatelé čelí velkým ekonomickým ztrátám.
Vstupní náklady se zvyšují meziročně o desítky až stovky procent, přičemž výkupní ceny jatečných prasat stále klesají. To vede ke snižování rentability chovů prasat a chovatelé jsou nuceni tuto činnost masivně dotovat.

Momentálně asi nezní otázka jestli některé chovy skončí, ale kolik jich bude. Je to také jedna z nejčastějších otázek při jednáních se zástupci státní správy. Rádi bychom proto ve spolupráci s Agrární komorou zjistili, jaké jsou další plány chovatelů prasat a do jaké míry hrozí zavírání chovů. V této souvislosti bychom chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku určeného pro chovatele prasat, a to nejpozději do středy 8. prosince. Výsledky dotazníku budou sloužit k hájení zájmů členské základy a mohou být medializovány. Předem děkujeme za spolupráci. 

Odkaz na dotazník najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrRXbhIS0P8MwenXsCa9jUpZtN-_RgJtzMqD8NG5F7rM4bdQ/viewform?usp=sf_link

SCHP a AK