Nová alternativa kastrace

Na otázky spojené s welfare se soustředí stále větší pozornost Evropské komise. V blízké budoucnosti hodlá přezkoumat legislativu, která je s ním spojená. Jedním z bodů, na které je dlouhodobě upřena pozornost, je kastrace. Problémem ale je, jak zajistit produkci vepřového masa bez kančího pachu. Možností není mnoho - kastrace s anestezií, imunokastrace nebo výkrm kanečků do velmi nízké váhy.

Ve Spojených státech se objevila další možnost, jak tento problém řešit: genová manipulace. Již mnoho let je zkoumáno fungování genů spojených s pohlavním dospíváním. Až dosud se na ně pozornost zaměřovala kvůli možnosti zvýši plodnost prasnic, nebo jejich dlouhověkost. Nyní se na ně výzkumníci podívali opačnou optikou. Pokud by gen KISS1 byl odstraněn nebo inaktivován, nedocházelo by u zvířat k pohlavnímu dospívání a produkci hormonů s tím spojených.

Pokusy ukázaly, že předpoklad je správný. Při odstranění genu KISS1 zvířata slutečně pohlavně nedospěla a u kanců se neobjevil žádný kančí pach. Přístup má dvě hlavní úskalí. Jak zvířata množit, když nedosáhnou pohlavní dospělosti a především, byli by ochotni evropští spotřebitelé akceptovat takovou genovou manipulaci u zvířat přímo určených ke spotřebě, když nechtějí ani GMO krmiva?

Zdroj: NationlHogFarmer