Došlo už i na Španělsko

Španělsko je známé tím, že si příliš těžkou hlavu z opatření EU nedělá. Pokud se nehodí španělským producentům "do krámu", pak je často ignorují. S tímto přístupem, jak se zdá, došla trpělivost už i Evropské komisi. Pro nedodržování Nitrátové směrnice půjde Španělsko před Evropský soudní dvůr.

Jde o poslední instanci. Již dvakrát nabádala komise Španělsko, aby odstranilo chyby v implementaci Nitrátové směrnice. Poprvé v roce 2018 a podruhé v roce 2020. V některých částech země totiž nejsou stanoveny zranitelné oblasti a v jiných zase chybí opatření, která by zajišťovala snižování úniků dusíku.

Protože i přes výtky nenastala takřka žádná náprava, bude Evropský soudní dvůr rozhodovat o dalším přístupu ke Španělsku. Evropské právo je bohužel velmi zdlouhavé a proto Evropský soudní dvůr "jen" vyzve zemi, aby napravila nesprávný přístup. Až teprve v okamžiku, kdy by Španělsko i přes toto rozhodnutí nezjednalo nápravu, došlo by na sankce.

Zdroj: EU