Dotace v plné výši

Jak již někteří z Vás zjistili, Ministerstvo zemědělství rozhodlo o tom, že dotace z dotačního titulu 8.F.d. (ozdravování chovů prasat) i 20.C. (zlepšování životních podmínek prasat) budou vyplaceny v plné výši. Podle infromací ze SZIF probíhá administrace přesně podle harmonogramu a rozhodnutí jsou žadatelům postupně rozesílána podle toho, jak dochází ke zpracování a kontrolám žádostí.

Jak jsou již všichni žadatelé zvyklí, distribuci peněz je možno urychlit, pokud se žadatel vzdá práva na odvolání. Formulář pro to najdete na Portálu farmáře. Je však třeba upozornit, že vzdát se práva na odvolání je možno až po tom, co žadatel obdrží Rozhodnutí o dotaci.

Zdroj: SZIF