Hlášení emisí se opět výrazně mění

Ministerstvo životního prostředí spustilo dne 3. 1. 2022 nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), do něhož jsou povinně hlášeny emise u chovů, u nichž jejich produkce přesahuje 5 tun emisí ročně. Systém byl změněn proto, aby odpovídal aktuálním technologickým a legislativním požadavkům a splňoval požadavky e-governmentu a kyberbezpečnosti. Do nového systému ISPOP byla přenesena hlášení za rok 2018 a novější. V systému jsou všechny registry ze starého systému ISPOP včetně údajů o uživatelských účtech (stávající uživatelé nemusí provádět opětovnou registraci).

Systémy jsou zatím v ověřovacím provozu a MŽP upozorňuje, že se mohou objevovat chyby. MŽP žádá ohlašovatele o trpělivost a sledování aktualit na portále ISPOP, kde se dozví termín zahájení příslušného ohlašování. Hlášení není možné provést jiným způsobem, než přes ISPOP.

Pro uživatele systémů ministerstvo ve spolupráci s agenturou CENIA zajišťuje pomoc při práci prostřednictvím call centra - tel.: 490 522 536, každý pracovní den od 9:00 do 15:00 - a elektronického písemného helpdesku.

Hlášení o odpadech a emisích je nutno podat do 31. 3. 2022.

Zdroj: MŽP