Evidencí proti moru

Již nékolik let platí povinnost, aby každé chované prase bylo v centrální evidenci - buď na trvalém, nebo dočasném hospodářství. Mnoha chovatelům se podobné opatření zdá být zbytečné a administrativně náročné. To druhé je bohužel pravda, ale zbytečné to rozhodně není.

Africký mor prasat je jen několik málo kilometrů od našich hranic. Všichni se shodují, že jeho proniknutí k nám je nejspíš jen otázkou času a je proto třeba být na takovou eventualitu připraven. Protože se dá předpokládat, že náš první kontakt s morem bude protřednictvím divočáků, bude jednou z hlavních snah zajistit, aby se AMP nedostalo do chovu hospodářských zvířat. Jednou z prvních akcí veterinární správy by v takovém případě bylo zkontrolovat všechny chovy v okolí pozitivního nálezu.

Bohužel se zdá, že v plnění povinnosti evidovat prasata při drobném prodeji ze dvora, se často projevuje náš velmi specifický přístup k plnění povinností, které se nám nelíbí. Při kontrolách se objevují nejrůznější "zvláštnosti". Příkladem může být dočasné hospodářství, na které je prodáno během několika dní postupně třeba i 10 prasat.

Ačkoli chápu, že administrativa spojená s drobnými prodeji zatěžuje, apelujeme na chovatele, aby co nejpečlivěji dodržovali pravidla centrální evidence. Rozhodně nejsou beze smyslu a schopnost rychlé reakce v okamžiku záchytu AMP je naprosto klíčová pro šíření viru. A rozdíl mezi tím, jestli je mor jen mezi divočánky, nebo i v chovu (i kdyby jen o jednom kusu) je pro chovatele propastný. Všechna opatření jsou potom mnohonásobně přísnější.

SCHP