Chladící matrace pro prasnice zlepšují užitkovost selat

Tepelný stres je u kojících prasnic jedním z velkých problémů. Vede k problémům s produkcí mléka a následně k tomu, že celý vrh špatně prospívá. Udržet na porodnách správné klima je ale problém, protože potřeby selat se od nároků prasnice diametrálně odlišují. Na univerzitě v Purdue (USA) proto vyvinuli chladící podložku pro prasnice. Jedná se o profilovaný hliníkový plát, uvnitř něhož je umístěno potrubí s chladící kapalinou. Senzory určují, zda je prasnice přehřátá a je třeba spustit chladící okruh, nebo nikoli.

Při pokusech bylo prokázáno, že prasnice, které byly umístěny na takovýchto podložkách, měly mnohem menší ztráty energie na chlazení a jejich vrhy lépe rostly. V porovnání s prasnicemi umístěnými v klasických porodních klecích byl přírůstrek selat do odstavu vyšší a vrhy dosáhly v průměru o 19% vyšší odstavové hmotnosti.

Zdroj: Pig333.com