Navzdory růstu cen zůstává situace kritická

V úterý jednalo předsednictvo Svazu o současné situaci v chovu prasat. I přes rychlý růst ceny je situace stále kritická. Vzhledem k tomu, že ceny startovaly z historických minim, nedosahují stále ani zdaleka úrovně nákladů. Situace je o to závažnější, že vstupy rostou raketovým tempem a vzhledem k mezinárodní situaci se nedá předpokládat uklidnění situace. Předsednictvo Svazu proto dál hledá možnosti podpory celého sektoru.

Zástupci MZe a SZIF informovali o tom, že bylo ukončeno rozpočtové provizorium a prostředky pro národní dotace jsou na úrovni loňského roku. Ukončení rozpočtového provizoria umožňuje úpravu zásad pro dotace a v nejbližších dnech se dá očekávat, že bude vyhlášen dotační titul 8.F.a. (repopulace) a zároveň spuštěn příjem žádostí na dotační titul 8.F.d. (ozdravování), který je spojen s výplatou záloh na tento dotační titul.

Svaz se také zapojí do jednání s MPO o možnosti regulace cen energií, protože chovy monogastrů jsou z tohoto pohledu velmi náročné.

Zdroj: SCHP