Dotované soukromé skladování masa se rozběhlo

Evropská komise vyhlásila 25. dubna, v balíčku mezi dalšími podpůrnými opatřeními, dotační program na podporu soukromého skladování masa. Ačkoli se to zdá v době rychlého růstu cen masa jako velmi zvláštní opatření, jsou země, které se do programu poměrně aktivně zapojují. Nejaktivnéjší je v tomto ohledu Nizozemí, kde bylo v rámci programu zaregistrováno ke skladování téměř 4 tisíce tun masa. Následováno je Španělskem (3 tis. tun), Dánskem a Německem (2 tis. tun).

Není překvapením, že nejaktivnější jsou země, které jsou významnými vývozci z EU. Maso zmražené v rámci soukromého skladování tak s největší pravděpodobností po uplynutí povinné doby poputuje mimo území Unie.

Napříč celou Evropskou unií bylo požádáno o podporu na skladování celkem 13 tisíc tun vepřového masa. I tento objem ukazuje na to, že v současnosti není podobné opatření nijak příznivě přijímáno. Když byla stejná pomoc otevřena v roce 2013, byla využita pro pětinásobné množství masa.

Zdroj: EK