Hledání cesty z krize

V tomto týdnu se sešla komoditní rada pro vepřové maso a za účasti hostů z MZe a ÚZEI opět hledala možnosti, jak zlepšit situaci chovatelů prasat. I přes růst cen zůstávají totiž chovatelé, vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, stále ve ztrátě. Komoditní rada proto vyzvala MZe, aby se pokusilo v co nejdřívějším termínu vyplatit zálohy na dotační program 8.F.d. a zároveň zajistilo kofinancování mimořádného záchranného balíčku v nejvyšší možné míře.

Diskutovány byly i dopady současné komplikované situace na dodávky energií a krmiv. Svaz chovatelů prasat i AK se již dlouhodobě snaží, aby byly chovy hospodářských zvířat zařazeny do systému kritické infrastruktury, u nichž je v případě nepředvídatelných událostí prioritně zajišťováno fungování. Zároveň podporuje, aby bylo možno využít Národního plánu obnovy k tomu, aby byl podpořen přechod chovů na alternativní energetické zdroje.

Komoditní rada zároveň upozornila MZe, že na trhu s potravinami dochází k prudkému růstu cen masa, který však naprosto neodpovídá zdražení jatečných prasat. Doporučuje proto, aby byly v případě zemědělských produktů kontrolovány a zveřejňovány marže maloobchodů.

Zdroj: Komoditní rada pro vepřové maso