Repopulace už mají jízdní řád

Ačkoli byl dotační titul 8.F.a. vyhlášen v Zásadách již před měsícem, až nyní se dostává do rukou chovatelům i Krajským veterinárním správám detailní návod, jak by měly při repopulacích a jejich kontrolách postupovat. Ministerstvo zemědělství a SVS připravili, za účasti Svazu chovatelů prasat, manuál pro inspektory KVS, který přesně popisuje repopulaci a jednotlivé kroky. Ačkoli je manuál primárně určen inspektorům KVS, najdou v něm i chovatelé, kteří se do repopulace pouští, podrobný návod, jak postupovat.

Vzhledem k tomu, že v mnoha chovech již repopulace probíhají, podařilo se v manuálu vyjednat takové podmínky, aby bylo možno do programu zařadit i tyto chovatele.

Svaz chovatelů prasat připravil pro své členy webovou stránku, která shrnuje veškeré dostupné informace o repopulacích a dokumenty, které se k programu vážou. Do budoucna bude stránka doplňována o upřesnění a výklady konkrétních situací, protože je jisté, že teprve praxe ukáže ožehavé body. Souhrn toho důležitého, včetně zmíněného manuálu, najdete na http://www.schpcm.cz....

SCHP