Kdo rychle dává, dvakrát dává

Pro chovatele prasat je za současné situace jedním z největších problémů udržení cash-flow. Mimo jiné i proto rozhodlo Ministerstvo zemědělství o výplatě záloh na dotační program 8.F.d. Podle infromací ze SZIF právě nyní dochází k rozesílání rozhodnutí na tuto dotaci a v nejbližší budoucnosti dojde k výplatám.

Navíc se nejedná o jedinou finanční injekci, kterou mohou chovatelé prasat v nejbližší době očekávat. Podle harmonogramu zveřejněného na stránkách SZIF (https://www.szif.cz/...) jsou již od konce března rozesílána rozhodnutí k dotačnímu programu na welfare z evropských prostředků. Připomínáme, že pro urychlení výplaty je vhodné se vzdát práva na odvolání.

Zdroj: SZIF