Další sebemrskačství Evropské unie

O tom jak dramaticky je zasažen obchod s obilovinami současnou válkou na Ukrajině asi není třeba nikoho přesvědčovat. Ceny obilí se zdvojnásobily a to se projevuje v cenách krmných směsí. Druhou významnou nákladovou položkou v nich je sója. U ní se EU, v rámci Zeleného údělu, chystá ke kroku, který by mohl poměrně zásadně zvýšit její ceny.

Evropská komise připravila návrh nařízení, podle kterého by v Evropě nesměly být nakupovány produkty, které vznikly na půdě odlesněné po 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny světové produkce sóji jsou vyráběny v zemích jižní Ameriky, které jsou s odlesňováním spojovány nejvíce, mohlo by se jich toto opatření poměrně výrazně dotknout. Evropská unie je přitom závislá na dovozu bílkovinných krmiv - především pro monogastry. Bez nákupu na světovém trhu se neobejde.

Podobná situace, kdy byla velká část producentů mléka donucena nelegislativními opatřeními nakupovat non-GMO sóju, znamenala velký nárůst nákladů.

Návrh bude projednávat rada ministrů a Europarlament.

Zdroj: EK