Obilí si hledá nové cesty

Vývoz obilí z Ukrajiny je, díky blokádě černomořských přístavů, prakticky nemožný. Tento problém zasahuje celý svět a ceny obilovin rostou skoro až do nebe. Obzvlášť postižené mohou být chudší země mimo EU, které jsou na dovozu závislé. Problém to však představuje i pro některé země jižní Evropy, které si na dovoz ukrajinského obilí zvykli. Za normální situace totiž vyvážela Ukrajina 4-5 milionů tun.

Obchod si jako obvykle hledá náhradní cesty, i když jsou mnohdy kostrbaté. Momentálně se zdá, že alespoň část vývozu by mohlo zajistit Rumunsko a Polsko. Rumunský přístav Konstanca byl již dříve jedním z důležitých obchodních míst pro obchod s obilím. Přístav sám o sobě je tak pro tuto roli dobře vybaven. Momentálně je problémem, jak sem obilí dopravit. Pro naložení jedné jediné lodi o 70.000 tunách je třeba 49 vlaků nebo tisíce kamionů. Rumunsko se proto urychleně snaží obnovit železnice, které do přístavu vedou. Ty však byly mnoho let opuštěné a musí projít rekonstrukcí.

Také Polsko oznámilo, že je schopno přebrat přibližně čtvrtinu obvyklého exportu obilí Ukrajiny. Upraví některé kontrolní hraniční body, aby přepravu umožnilo. Hlavním problémem exportu po železnici zůstává dědictví Sovětského svazu - jiný rozchod železnic. Veškeré obilí je proto nutno překládat na vagony se standardním evropským rozměrem.

Ekolist.cz