Němci uvolňují některé uzavřené zóny

Ačkoli se v Německu stále objevují nově nalezení divočáci pozitivní na africký mor, dochází k zmírňování režimu v některých infikovaných oblastech. Mor se totiž posunuje a v místech, která byla zasažena nejdříve (okolo Odry a Nisy), se žádný pozitivní kus neobjevil již více než šest měsíců.

Podle pravidel musí samozřejmě být dál zařazena mezi zóny II. resp. III. a dál musí platit omezení pohybu zvířat a značení masa. Nadstandardní opatření uvalená nad rámec evropské legislativy však mohou být zrušena. V těchto oblastech tak znovu bude možné chovat prasata - samozřejmě při dodržení velmi přísných opatření v oblasti biosecurity.

Uvolnění omezení však v žádném případě neznamená, že by Německo rezignovalo na boj s morem. Bylo vybudováno dvojité oplocení na hranici mezi Braniborskem a Polskem skládající ze dvou plotů o délce 255 a 208 kilometrů, které bude i nadále udržováno v dokonalém stavu. V příštích šesti měsících by navíc měli lovci zintenzivnit lov v této oblasti a zredukovat tak stavy černé zvěře.

Zdroj: Pig333.com