Zemědělci se sejdou "pod ocasem"

Agrární komora spolu se Zemědělským svazem připravují demonstraci zemědělců. Dne 8. června od 9:30 se uskuteční jednání v sálu Lucerna, na které jsou pozváni zástupci vlády. Vzhledem ke kapacitním omezením sálu bude jednání z Lucerny přímo přenášeno na Václavské náměstí. Poté bude následovat průvod k Úřadu vlády, kde se bude konat vlastní demonstrace.

Hlavním důvodem svolání celé akce je znovu nesouhlas s přípravovanou podobou budoucí Společné zemědělské politiky. Vedle odmítání současné podoby redistributivní platby žádá AK i ZS, aby byl počátek platnosti nové SZP odložen na rok 2024. Zároveň se bude snažit, aby nebylo dočasně postihováno neplnění některých opatření Dobrého zemědělského a envitomentálního stavu půdy (DZES). Všechny požadavky vycházejí z aktuální situace. Zajištění potravinové bezpečnosti státu by mělo být naprostou prioritou.

Svaz chovatelů prasat plně stojí za požadavky AK a ZS a žádá své členy, aby se do připravovaných protestů aktivně zapojili.

SCHP