Podpora fotovoltaiky byla navýšena

V rámci Národního plánu obnovy vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podporu pro fotovoltaické systémy instalované na budovách určených k podnikání. Vzhledem k tomu, že chovy prasat disponují velkými plochami střech může to být jedna z cest, jak snížit náklady na energie.

Program byl ministerstvem vyhlášen už v březnu. S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů se MPO rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč. Tím ministerstvo využije veškerou dostupnou alokaci pro podporu FVE z programu Přechod na čistší zdroje energie. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.

Podle statistik uvedených ne webu MPO je po navýšení stále ještě dostupných 600 mil. Kč.

Detailní informace o celém programu najdete na https://www.mpo.cz/c....

Zdroj: MPO