Vláda schválila mimořádnou pomoc

Vláda na svém zasedání 15. června definitivně schválila nářízení, kterým se bude řídit výplata mimořádné podpory pro sektory postižených krizí. Mezi chovatele prasat, drůbeže, mléčného skotu a pěstitele jablek a brambor tak bude rozděleno 810 mil. Kč.

Pro chovatele prasat bude jako základ pro dotaci brán průměrný počet prasnic chovaný v období od
1. ledna - 31. března letošního roku. Zároveň bude muset chovatel doložit, že buď zajistil zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici, nebo je zapojený v dotačním programu 20.C.b. (Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat), nebo je zapojen v IPPC, nebo používá biotechnologické přípravky na snižování emisí amoniaku (například fytázu v krmivu).

Velmi důležitý je termín žádosti. Chovatelé ji totiž budou muset podat nejpozději do 30. června, tedy v průběhu příštích čtrnácti dní. Žádosti se budou podávat prostřednictvím Portálu farmáře a jejich příjem bude otevřen v pondělí 20. června.

Konkrétní sazby k jednotlivým komoditám bude Ministerstvo zemědělství stanovovat až potom, co budou sebrány žádosti. Nařízení vlády dosud nebylo zveřejněno ve Sbírce zákonů. Jeho nezávazné znění můžete najít na portálu Vlády (https://apps.odok.cz...).

Zdroj: Vlada.cz