Evropa bude mít obilí dostatek

Ceny obilí jsou téměř na dvojnásobné úrovni, než tomu bylo před rokem. Z hlediska fyzického dostatku se přitom nic zásadního nezměnilo. Stále je využíváno obilí z loňské sklizně. Snad jen země jižní Evropy, které byly zvyklé na kontinuální dovoz ukrajinského obilí mohou strádat. Zbytek Unie má obilí dostatek a jen díky obchodním hrám na burzách se ceny dostaly tam, kde jsou nyní.

Podobná situace (přinejmenším z pohledu objemu obilí) bude i po sklizni. Evropská komise sice mírně snížila odhad sklizně kvůli suchu v některých oblastech, ale přesto vyrobí mnohem více, než spotřebuje. Očekává se výroba více než 293 mil. tun obilovin. Spotřeba je přitom odhadována na 260 milionů tun. Celých 33 milionů tun zbývá na export.

Stejná situace je i u jednotlivých druhů podstatných pro živočišnou výrobu. Pšenice by mělo být sklizeno 130 mil. tun a ječmene 52 mil. tun. Potřeba je odhadována na 95 resp. 44 mil. tun. Pro zajímavost plná polovina tohoto objemu je tvořena výrobou krmiv pro hospodářská zvířata.

Zdroj: Evropská komise