Rozepisování nákladů na haly se zjednoduší

Ti z Vás, kdo se už pustili do vkládání dokladů k dotacím na ozdravování (8.F.d.) do systému SZIF, zažili nepříjemné překvapení. SZIF požadoval, aby všechny faktury, včetně faktur za ošetření krmení, byly rozpočítány na jednotlivé haly. Protože to znamená obrovské administrativní zatížení, jednal Svaz chovatelů prasat s MZe a SZIF o zrušení této povinnosti.

Jejím základem je jednoduché ustanovení o tom, že chovatel, který čerpá podporu na turnusový provoz u prasnic v rámci DŽPZ, nemůže zároveň uplatňovat náklady na DDD v dotacích na ozdravení. Aby SZIF dokázal kontrolovat tuto podmínku přidal výše zmíněnou povinnost rozepisovat vše na haly.

Po jednáních se podařilo požadavek výrazně zmírnit. V letošním roce tak budou muset žadatelé podle skutečných nákladů rozepisovat na haly jen DDD úkony. U ostatních faktur budou moci využít automatický rozpočet podle ustajovacích míst, který systém nabízí. Takto rozpočtené náklady budou nepřesné. SZIF však vydal informaci pro žadatele, ve které uvádí, že tento postup je správný a rozpočet na jednotlivé haly je u nákladů (s výjimkou DDD) jen orientační.

Informaci pro žadatele najdete na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SZIF