Podaří se chovatelům dosáhnout letos rentability?

V poslední zprávě nizozemské Rabobank, která se velmi výrazně věnuje zemědělství, se objevují pro chovatele velmi pochmurné informace. Banka předpokládá, že je velmi nepravděpodobné, aby se chovatelé letos dostali do černých čísel.

Ačkoli jsou závěry postaveny na cenách v Nizozemí, dají se poměrně dobře zobecnit na celou Evropu. Podmínky a ceny jsou velmi podobné. Aby se chovatelé prasnic dostaly na nákladovou úroveň, musela by být cena selat ve druhém pololetí vyšší o 38%. V případě výkrmových farem je za současných nákladů rentabilita někde nad dvěma Eury za kilogram. Taková úroveň cen však nebyla dosažena ani v době extrémní poptávky pro prasatech v roce 2019. Dá se tak jen velmi těžko předpokládat, že bude dosažena nyní.

Vývoj ceny na trhu s vepřovým masem je v zásadě postaven jen na poptávce a nabídce. Protože se předpokládá snížení poptávky ze strany Číny o 20% a zároveň stagnace domácí spotřeby na úrovni roku 2019, bude nabídka výrazně převažovat nad poptávkou. Odhaduje se, že poptávka klesne o 6-8% v závislosti na tom, o kolik se sníží domácí spotřeba. Podle dosavadních dat se zdá, že výroba letos klesne o 2,5%. Aby bylo dosaženo nové rovnováhy nabídky a poptávky, která jediná může chovatelům zlepšit cenu, bude muset dojít k další redukci stavů. Do té doby budou chovatelé dál trpět ztrátami.

Zdroj: Rabobank