Porážky v EU klesají

Statistiky, sumarizující porážky prasat v celé EU v prvních čtyřech měsících letošního roku, ukazují pokles produkce masa. V porovnání s prvními čtyřmi měsíci roku 2021 bylo poraženo o 3,5 milionu prasat méně (80 mil. kusů). Produkce masa se snížila o 5% (400 tis. tun).

V celkovém souhrnu se samozřejmě skrývají rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V drtivé většině z nich se porážky snížily. Nejhůře je na tom Rumunsko s poklesem o 18% a naopak nejlépe Bulharsko s +23%. Ze zemí významných pro produkci prasat došlo k největšímu propadu v Německu (-12%), Polsku (-9%) a Dánsku (-4%). Z velkých producentů naopak nejlépe dopadlo Španělsko, kde se objem porážek prakticky nezměnil.

Informace o počtech prasat bohužel nejsou stále ještě dostupné.

Zdroj: Eurostat