Další země ohrožena morem

Červenec přinesl do Německa vlnu průniků viru do komerčních chovů. Poblíž východní hranice se objevily dvě pozitivní záhumenkové farmy a dva větší komerční chovy (300 a 4000 prasat).

Mnohem větší varování však přináší další infikovaný chov na západě Německa. Před třemi týdny se africký mor prasat objevil v chovu blízko německo-francouzských hranic. Nyní se hrozba přiblížila také Holandsku. Blízko jeho hranic se totiž objevil další pozitivní chov. Pouhých 20 kilometrů od nich byl mor potvrzen v chovu s téměř 300 prasnicemi. Velmi rizikové je, že v oblasti je velká konentrace chovu prasat. To dokladuje i skutečnost, že v desetikilometrové rizikové zóně, která byla kolem pozitivního chovu stanovena se nachází 296 chovů s celkovou produkcí 195 000 prasat ročně!

Zdroj: Pig333.com