Fotovoltaika na střechách? Často je to problém.

Chov prasat je energeticky velmi náročný. Podle interního šetření Svazu tvoří náklady na energie více než 5% z celkových nákladů. Současný růst ceny energií je proto pro celou řadu chovů velmi citelným problémem, který by ráda nějakým způsobem řešila. Cestu nabízí fond obnovy, který by měl pomoci podnikatelům instalovat fotovoltaické zdroje. Chovy prasat jsou pro takový program velmi vhodným cílem, protože plochy střech jsou ideálním místem pro instalaci panelů.

Program, který je otevřen pod Ministerstvem průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/c...) však skrývá jedno zásadní úskalí - je jím smlouva o připojení k distribuční síti. Ta je totiž podmínkou pro získání dotace. Část žadatelů přitom byla svým distributorem informována, že kapacita neumožňuje jejich připojení. V případě chovů prasat však jde o zásadní nepochopení situace. Primárním zájmem chovatelů je snaha pokrýt si vlastní potřebu energie a tím naopak distribuční síti odlehčit. Dodávání elektrické energie do sítě není v žádném případě primárním cílem a většina chovatelů, kteří se zajímají o fotovoltaiku by s lehkým srdcem tuto možnost oželela.

Pokud patříte k těm, kdo mají podobnou zkušenost, zašlete prosím veškeré dokumenty, které se zamítnutí připojení k distribuční síti týkají na adresu stibal@schpcm.cz. Svaz připraví jednotné stanovisko a pokusí se tuto politiku změnit.

SCHP