Žně se blíží ke konci

Naše hlavní obilovina pšenice ozimá je sklizena z 81 % ploch oproti 28,8 % ploch sklizených loni. Výnos pšenice je zatím nižší o 0,51 t/ha než v roce 2021, průměrně 6,32 t/ha. Posekáno je 649,1 tis. ha s produkcí 4099,9 tis. tun. Sklizeň ozimého ječmene v ČR je v úplném závěru, neboť je sklizeno 96,6 % sklizňových ploch. Celkem je sklizeno 748,9 tis. tun a průměrný výnos činí 6,33 t/ha, což je vyšší o 0,11 t/ha než v roce předcházejícím. K 8. srpnu 2022 bylo sklizeno celkem 6 181,5 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,09 t/ha.

Komoditní rada AK pro obiloviny a olejniny očekává výrobu necelých 8 mil. tun. Při domácí spotřebě 5 mil. tun bude tuzemský přebytek přibližně 3 mil. tun. Tak jako obvykle ho bude třeba umístit na trzích mimo ČR.

K informacím o sklizni obilovin u nás je třeba přidat také informace o tom, že se díky "Černomořské obilné dohodě" podařilo alespoň částečně otevřít vývoz obilí z Ukrajiny. Díky spolupráci Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN odplulo z ukrajinských přístavů již 12 lodí přepravujících obilí.Napětí na trzích s obilím by se tak mělo výrazně snížit.

Zdroj: MZe, Reuters