Druhé kolo žádostí po pádu systému

Ti, kdo žádali o podporu z progamu Provoz vypsaného PGRLF, byli nepříjemně překvapeni. Webový portál, jehož prostřednictvím se podávali žádosti, byl natolik přetížen, že se stránky staly nedostupnými. MZe spolu s PGRLF proto připraví další kolo programu Provoz 2022. Vzhledem ke snaze uspokojit co nejširší okruh zájemců, nebudou již moci zemědělci, kteří byli v rámci přerušeného kola registrováni, podávat nové žádosti.

Termín nového kola nebyl dosud stanoven. PGRLF bude o jeho vypsání infromovat na svých webových stránkách. Podmínky budou stejné jako u nedokončeného kola - výše podpory na snížení jistiny úvěru činí 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Opakování se týká jen programu Provoz pro prvovýrobce. Stejný program pro potravináře byl v době pádu stránek již vyčerpán a žádné jeho opakování se konat nebude.

Zdroj: PGRLF