Nejvyšší čas pro ozdravovací programy

Chovatelé, kteří se chystají využít v příštím roce podporu na ozdravování chovů prasat, by měli věnovat maximální pozornost Ozdravovacímu programu (OP VNP). Ten je hlavním dokumentem, na kterém je celý program postaven. Ozdravovací program musí být potvrzen krajskou veterinární správou a podle pravidel programu se tak musí stát před začátkem sledovaného období.

Pro ty, kteří chtějí čerpat náklady na ozdravování od počátku dotačního období, tedy od 1.10. 2022, to znamená, že musí být Ozdravovací program potvrzen nejpozději na konci září. U chovů, které budou mít OP VNP potvrzené později, začíná dotační období až od data potvrzení. Znamená to, že doklady prokazující vynaložení nákladů budou moci být uznány až od data potvrzení OP VNP.

SCHP