Dotace jsou v centru zájmu Svazu

"Chovatelé prasat za sebou mají nejkritičtější období od vstupu do EU.", tímto nepříjemným konstatováním zahájil valnou hromadu Svazu chovatelů prasat jeho předseda, Ing. Josef Luka z Proagro Nymburk. Ve svém vystoupení ale dál informoval o tom, že se Svazu podařila celá řada kroků, které v této době chovatelům prasat pomáhají přežít. Konkrétně to bylo vyjednání významného podílu na mimořádném balíčku EU pro chovatele prasat, notifikaci a spuštění obnoveného dotačního titulu na repopulaci stád prasnic nebo prosazení nové podpory vakcinací, která bude spuštěna od příštího roku.

Předseda Svazu také poděkoval za vstřícnost zástupcům MZe a SZIF, kteří se také valné hromady účastnili. Bez nich by snahy Svazu zůstali jen pouhým přáním.

Také v následujících měsících bude velká část činnosti Svazu zaměřena na dotační politiku. Vedle dokončování legislativních pravidel pro podpory ze Společné zemědělské politiky bude hlavním cílem dokončit převod dotačního programu 8.F.d. (Ozdravování chovů prasat) na sazbový systém. To by chovatelům ušetřilo obrovské množství administrativy.

Zápis z valné hromady i její usnesení bude v nejbližších dnech dostupné na webových stránkách Svazu.

SCHP