Španělsko přemýšlí, co dál

Za prvních šest měsíců letošního roku klesl vývoz vepřového masa ze Španělska téměř o čtvrtinu. Hlavní vinu na tom má výrazné omezení exportu do Číny, kam dřív mířilo 80% španělských vývozů. Obchod s Čínou se totiž snížil přibližně o 60%. Ostatní trhy (Japonsko, Filipíny nebo Jižní Korea) sice svoji poptávku zdvojnásobily, ale to ani zdaleka nemohlo vyvážit propad čínského trhu.

Zároveň Španělsko čelí problémům v zásobování obilím. Dříve bylo zvyklé na dovoz ukrajinského obilí po moři. Tato cesta je však velmi zkomplikována a kromě vysoké ceny tak řeší chovatelé i fyzický nedostatek krmných surovin.

Kombinace obou faktorů pravděpodobně vede k tomu, že chovatelé výrazně omezují výkrm prasat. Část produkce je totiž závislá na dovozu selat z Dánska. Od druhé poloviny roku 2020, kdy importy selat vzrostly, se do Španělska dováželo 30-35 tisíc selat týdně. Již ve druhém čtvrtletí letošního roku tyto počty postupně klesaly a nyní dramaticky propadly až na 15 tisíc selat týdně. Zdá se tedy, že se španělská produkce během několika měsíců výrazně scvrkne.

Zdroj: Pig333.com