Již jen týden na podávání žádostí

Dotační program 20.C. přispěl chovatelům 356 miliony korun na zlepšení životních podmínek prasat. Největší objem prostředků byl rozdělen prostřednictvím programů na podporu zlepšení světelného režimu a zajištění nezaroštované plochy. Naopak nejmenší zájem chovatelů byl o podporu šetrných metod kastrace.

Již za několik dní skončí další dotační období a žadatelé budou muset doložit, že v jeho průběhu plnili všecha požadovaná ustanovení. Ještě před tím je ale třeba podat žádost na tento dotační program pro příští rok. Chovatelé, kteří o dotaci budou mít zájem musí žádost podat do konce září.

Žádost se podává prostřednictvím Portálu farmáře a musí obsahovat informaci o tom, do kterých programů se hodlá chovatel zapojit a seznam hospodářství, na nichž budou životní podmínky zvířat zlepšovány. Obzvlášt volba programů je velmi důležitá, protože po začátku října už nebude možné žádný nový program přidat.

SCHP