Jsou požadavky na lepší welfare skutečné?

Média i průzkumy jsou plné informací o tom, že spotřebitelé požadují lepší životní podmínky zvířat. Mnohem komplikovanější je potom otázka, zda jsou ochotni za takovou produkci platit víc. Odpověď by mohla přinést poslední změna legislativy v sousedním Německu. Federální vláda totiž schválila návrh zákona o označování potravin živočišného původu.

Pokud Evropská komise návrh německé vlády notifikuje, budou v Německu živočišné potraviny povinně značeny pětistupňovou škálou podle toho, jak byla zvířata ustájena. Nejnižším stupněm bude běžné ustájení, následovat bude ustájení se zvětšenou plochou, chov s výběhem, venkovní chov a nejvyšším stupněm bude organická produkce.

Vepřové maso by mělo v tomto systému být průkopníkem. Podle návrhu je totiž první takto označovanou položkou čerstvé nezpracované vepřové maso. Protože se dá předpokládat, že se maso bude cenově poměrně výrazně lišit, bude možné zjistit skutečné preference zákazníků a ne jen plané proklamace při dotazníkových šetřeních.

Zdroj: Pig333.com