Krmiva v Českých cechovních normách

Asi nejkontroverznějším bodem Českých cechovních norem pro prasata je povinnost odebírat krmivo od dodavatele zapojeného do systému nadstandartního řízení kvality krmiv. Drtivá většina velkých dodavatelů krmných směsí pro prasata do něho zapojena je. Co ale s podniky, které si míchají krmiva sami?

Ani pro ně by zapojení do systému nadstandartu neměl být žádný problém. Tomuto tématu se bude věnovat jeden z příspěvků na konferenci Chov prasat 2023. Zástupce ÚKZÚZ představí systém právě s důrazem na menší podniky a vnitropodnikové míchárny krmných směsí. Registraci na konferenci najdete na http://www.schpcm.cz....

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Kopletní dokument, který specifikuje veškeré povinnosti podniku zařazeného do nadstandartu najdete na http://www.schpcm.cz....

Svaz chovatelů prasat