Stavy prasat v Polsku padají

Polský statistický úřad zveřejnil informace o stavech prasat k pololetí letošního roku. Celkové počty prasat se ve srovnání s pololetím loňského roku snížily o 12,9%, což představuje 1,42 milionu kusů. Jde tedy o pokles větší než je počet prasat v celé České republice. I přes pokles je v Polsku chováno 9,6 mil. prasat. Ještě větší pokles byl evidován v kategorii prasnic. Těch ubylo téměř o 129 tisíc kusů (-17,5%) a celkem je jich v Polsku evidováno 606 tisíc.

Pro lepší představu o dlouhodobém vývoji je třeba vzít v úvahu, že před dvaceti lety byly stavy více než dvojnásobné. Bylo chováno celkem 19 milionů prasat a 1,8 milionu prasnic. Stejně jako u nás, i v Polsku klesaly stavy především do roku 2011. Od té doby byly až do nynějška stavy poměrně stabilní a nyní se projevuje další vlna snižování stavů.

Zdroj: Statistics Poland