Koncentrace chovu je celoevropský fenomén

Často se mluví o tom, že Česká republika má výrazně větší chovy hospodářských zvířat než zbytek EU. Pravda je však trochu jiná. V tomto směru jsou mezi jednotlivými státy obrovské rozdíly. Na jedné straně je Rumunsko s pouhými několika prasaty na hospodářství a na straně druhé potom Dánsko s průměrem téměř 4000 kusů na hospodářství. Všeobecně se dá říci, že čím větší význam země na trhu s jatečnými prsasaty tím větší koncentrace zvířat. Vysoká efektivita, která je neoddělitelně spojena se specializací a většími počty zvířat, je jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti.

Dobře patrné je to také na vývoji v čase. Jak zaznělo na konferenci Svazu chovatelů prasat, průměrná velikost farmy v Německu byla v roce 2000 pouhých 54 prasnic. Počet chovů však velmi rychle klesal,
struktura se zásadně změnila. V květnu letošního roku už byla průměrná velikost 257 prasnic. Chovy se tedy za 22 let zvětšily přibližně pětkrát.

Zdroj: Konference SCHP