MŽP vydalo nové emisní faktory

Chovatelé, kteří spadají pod IPPC, si budou moci trochu oddechnout. Ministerstvo životního prostředí totiž vydalo v listopadovém věstníku nový metodický pokyn k ochraně ovzduší, jehož součástí jsou emisní faktory - informace o tom, kolik emisí amoniaku způsobují zvířata v jednotlivých kategoriích chovu.

Vydání tohoto metodického pokynu předcházela snaha Svazu chovatelů prasat a spolupráce s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, který vlastní emisní faktory zpracovával. Až dosud totiž chovatelé museli používat emisní faktory, které neodpovídaly současné praxi a pro chovatele znamenaly nutnost používat velmi drahé přídavky do krmiva, které emise amoniaku snižují. Přitom bylo poměrně jasné, že dnešní chov prasat je z hlediska vylučování amoniaku mnohem šetrnější, než tomu bylo před mnoha lety, kdy původní emisní faktory vznikly.

To, že byla snaha o revizi emisních faktorů opodstatněná, ukazují výsledky. Podle nich jsou emisní faktory pro jednotlivé kategorie přinejmenším o třetinu nižší. V případě některých kategorií je snížení ještě mnohem větší - u selat například desetinásobné.

Emisní faktory najdete v příloze č.1 věstníku MŽP z listopadu 2022. http://www.schpcm.cz...

Zdroj: MŽP