Žádosti o podporu repopulací již příští týden

Od 9. ledna do konce měsíce musí chovatelé, kteří provedli repopulaci, požádat o dotaci a doložit, že byla repopulace skutečně provedena. Letos poprvé je tento titul vyplácen na základě vypočtené sazby. Pro chovatele to znamená obrovskou redukci administrativní práce. V rámci žádosti totiž uvede žadatel jen jednotlivá hospodářství a sazbu, ke které se u nich hlásí, a jako povinnou přílohu přiloží jen ozdravný program.

Ihned po podání žádosti může vkládat doklady. Ve formuláři chovatel znovu vyplní jednotlivá hospodářství a počty zvířat a přiloží jediný doklad: potvrzení KVS o tom, že repopulace skutečně proběhla. Šablonu tohoto potvrzení je možné najít na stránkách SZIF (https://www.szif.cz/...). Žádné další doklady není nutno nahrávat.

Dnes je asi již zbytečné dodávat, že žádost o dotace z programu 8.F.a. se podává výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře. Velmi detailní příručku pro podávání žádosti najdete na stránkách SZIF (https://www.szif.cz/...).

Zdroj: SZIF